Services

Eyelash extension (160 eyelashes for both eyes)    $60

Eyelash extension (240 eyelashes for both eyes)    $70

Eyelash extension (360 eyelashes for both eyes)    $90

Eyelash extension (400 eyelashes for both eyes)    $100

Eyelash extension (440 eyelashes for both eyes)    $120

Eyelash extension (480 eyelashes for both eyes)    $140

Eyelash extension (520 eyelashes for both eyes)    $160

                            Eyelash Extension Refill

Eyelash extension (160 eyelashes for both eyes)    $50

Eyelash extension (240 eyelashes for both eyes)    $60

Eyelash extension (360 eyelashes for both eyes)    $70

Eyelash extension (400 eyelashes for both eyes)    $80

Eyelash extension (440 eyelashes for both eyes)     $100

Eyelash extension (500 eyelashes for both eyes)    $120

                          Removal Eyelashes extension                     $20

                                 Waxing

Tinting Eyebrows                                                                      $25

Waxing Eyebrows                                                                      $10

Waxing up lip                                                                                $8

Waxing chin                                                                                  $10

Waxing full face                                                                          $40

Waxing under arm                                                                    $16

Waxing full arm                                                                          $35

Waxing half arm                                                                         $25

Waxing full leg                                                                            $45

Waxing half leg                                                                          $30

Waxing bikini                                                                               $20

Brazilian wax  (woman)                                                                              $45

Brazilian wax  (man)                                                                              $75

                                                          Facial 

Basic facial  (40 mins)                                                                                  $48

Advanced Facial   (50 mins)                                                                       $75

Collagen Facial  (60 mins)                                                                           $98

Anti-aging Facial    (60 mins)                                                                     $98

                                                       Relaxing Massage 

Massage 10 Mins                                                                                           $15

Massage 15 Mins                                                                                           $28

Massage 30 Mins                                                                                            $45

Massage 45 Mins                                                                                             $68

Massage 60 Minutes                                                                                      $85

                  Combo Package

240 Eyelash extensions + Basic facial (40 mins)                                       $108

240 Eyelash extensions + Advanced  facial (50 mins)                             $138

160 Eyelash extensions + Collage facial (60 mins)                                     $148

160 Eyelash extensions + Anti-Aging  facial (60 mins)                              $148

160 Eyelash extensions + Relaxing Massage  (60 min)                              $138

Basic facial (45 mins) + Relaxing Massage (60 mins)                                  $128